Agradecemos de xeito especial ás seguintes persoas, organismos ou institucións, as súas doazóns, pola importante contribución que supón para os fondos do museo e para a sociedade en xeral.

Listado actualizado de doadores e doadoras (marzo 2018)