Fotómetro de chama

Este é un fotómetro de chama, aparello empregado xunto co espectómetro de absorción. A día de hoxe, modelos máis actualizados seguen empregándose nos laboratorios de análise clínica independentes e ós pertencentes aos hospitais.

Esta peza data de finais dos anos corenta aínda que se pensa que se podería haber comercializado entre os cincoenta e setenta. Polos datos obtidos polo MUSAVI sábese que este tipo de pezas foron postas en marcha en España nos setenta. Aínda que a mediados desa época xa funcionaban nos laboratorios e hospitais mostras máis avanzadas.

Este equipo funcionaba cunha bombona de butano. Esta era necesaria para activar a chama do aparello e extraer os ions de sodio e potasio. Estes se determinaban a través dunha mostra sanguínea que, coas dilucións previas, daba os niveis acadados mediante curvas de calibrado.

É sen dúbida unha das pezas máis antigas que establecían a determinación da fotometría de chama de xeito semiautomático. Este fotómetro é un Evans Electroselenium Ltd. Ésta foi unha empresa fundada por Arthur Evans a finais do 1930 e orixinouse a partir da explotación das aplicacións de fotocélulas de selenio.