Balanza de precisión Cobos

A Balanza de Precisión foi un instrumento inefable no campo da investigación médico- sanitaria ao longo do tempo. O seu descubrimento remóntase a Exipto cara ó 3500 a. C. grazas ao comercio. Máis tarde mellorada polo imperio romano e posteriormente polo xenio Da Vinci, foi empregada nos laboratorios para pesar pequenas cantidades de masa reactivos na realización de análise químicos ou biolóxicos. Sempre destacaron pola súa afinación aínda que moitas de estas xoias quedaran obsoletas coa aparición das básculas electrónicas.

Para obter un correcto funcionamento da balanza de precisión Cobos débense poñer todos os números un (I) á esquerda e os dous (II) á dereita, tanto dos pratos, como dos fíos que os suxeitan e o fiel. Pode ser que tamen teñan I ou II marcas no canto de números. Estes deben ficar ben postos dentro da coitela; e o soporte do fiel ben aliñado por debaixo con respecto a o fiel da balanza.

As dúas pezas roscadas que van ós dous extremos do fiel serven para axustar e centrar a agulla da escala, cando o fiel está levantado; para pesar rotando a roda/mando que hai diante e fóra da caixa de vidro que a contén.

É importante que nivelen ben a balanza cos pes niveladores e fixándose en que a burbulla do nivel quede ben centrada.

A balanza procede de España e conta cun gran potencial estético e decorativo, sendo unha peza auténtica e plenamente funcional. Está fabricada en metal plateado e pode empregarse aínda para pesar produtos e fórmulas coa máxima precisión.

A balanza conta cun mástil cilíndrico de metal. Na súa parte superior podemos ver dúas pezas de ferro fundido. Estas pezas soportan a cruz de metal plateado e axudan a manter os platillos estables. No centro da cruz está fixado o fiel, a agulla que marca o peso cunha escala graduada no extremo inferior.

A balanza atópase protexida por unha caixa fabricada en madeira maciza e vidro. A base da urna é de cor negra e leva tres platos regulables que permiten unha correcta colocación da balanza para obter pesos exactos sobre calqueira superficie. O xogo de pesas e micropesas completan esta peza nas súas caixiñas de madeira.