Equipo de neumotórax artificial Sistema Arévalo

Un neumotórax é unha patoloxía pulmonar caracterizada pola entrada de aire no espazo interpleural: entre a pleura visceral e a parietal. Este proceso orixina un colapso pulmonar coa súa correspondente repercusión na mecánica respiratoria e hemodinámica do paciente; onde a orixe pode ser externo (perforación na caixa torácica) ou interno (perforación nun pulmón).

En tempos remotos, nos que a tuberculose era a epidemia que arrasaba a poboación xorde o neumotórax artificial. Podería parecer unha tolemia pero este aparello orixinaba un proceso idéntico neste caso, para curar aos tísicos.

Este Sistema Arévalo foi creado coa fin de inxectar aire ou outro tipo de gas  na cavidade da pleura con fins curativos para inmobilizar o pulmón. Éste era un dos modos de curar a tuberculose na primeira metade do S. XX.

O instrumento en si está formado por dúas bochas conectadas a un manómetro hidráulico, para graduar a presión mediante unha pera insufladora e unha cánula con agulla de punción. Consérvase dentro da caixa unha folla coas instrucións de uso do aparello.