Microscopio século XIX

Microscopio dun só pé e dobre lente.
Sistema de enfoque de cremalleira.
Sen firma de fabricante. Probablemente de fabricación francesa.
Segunda metade do século XIX