Multostat aparello de electroterapia

O Multostat era un aparello para producir correntes de Leduc, unha corrente uniforme ritmicamente interrumpida. Empregado fai uns cen anos en tratamentos de electroterapia para as neuralxias e neuritis, entre outros, aplicábase na cabeza e producía insensibilidade e insconsciencia pasaxeiras (electronarcosis).

Trataríase dun aparato precursor de electroterapia que transformaba a corrente alterna en corrente continua de baixa intensidade, aplicable ó tratamento nas persoas. O Multostat é precursor das actuais correntes galvánicas que se utilizan hoxe en día nos tratamentos de electroterapia.

O Multostat era o nome comercial dun instrumento electromédico multifunción; suministro de tratamentos eléctricos galvánicos, farádicos e sinusoidais dende unha única fonte e fabricado por Elektrizitätsgesellschaft Sanitas de Berlín, marca profundamente involucrada na fabricación e suministro de equipos de raios X. Este aparello era un máis da familia de instrumentos similares ofrecidos por varios fabricantes, que comercializaban outros baixo nomes como Pantostat ou Polystat.

O concepto de deseño -independentemente do fabricante-, foi en primeiro lugar, para permitir que o tratamento eléctrico “sen terra” fose dunha fonte de corrente directa sen a posibilidade de que o paciente recibise descargas eléctricas desagradables e en ocasions fatais que poderían ocorrer co tratamento enerxizado directo da rede e, en segundo lugar, para proporcionar diferentes tipos de tratamento dun mesmo instrumento.

Posteriormente, algúns fabricantes ofreceron un aparello “universal” similar para correntes indirectas con batería. As características clave das versións das correntes accionadas pola rede destes aparellos sen toma de terra eran eléctricas cun motor e xerador aislados entre sí e típicamente enrolados un ó lado do outro no mesmo eixo e dentro da mesma carcasa.

Algúns fabricantes montaron os dous compoñentes por separado. A corrente alterna do xerador transformouse nunha tensión de corrente alterna para
aplicacións sinusoidais e para calentar un cauterio ou o filamento dunha lámpada cirúrxica; e outra para o devanado aillado, separado no motor, que deu unha saída de corrente reducida para a galvanización, ionización e a proba de nervios e músculos. Nalgúns modelos, o motor (xeralmente sobre
1/8 cabalos de forza) podería ser empregado para conducir un eixo flexible para masaxe mecánico e para dezasete taladros de potencia, trefines e serras circulares para cirurxía.

Vaso Train

O Vaso Train é un equipo de terapia por compresión de vacío. Empregábase para mellorar a circulación do sangue nos membros inferiores. Na forma tubular de vidro que apreciamos na imaxe, unha das pernas era introducida para aplicarlle presións positivas e negativas mediante vacío.

Hoxe en día é considerada como unha das terapias máis revolucionarias en fisioterapia. O aparello deu en evolucionar para tratar tamén os membros superiores en doenzas como:

  • O síndrome RSI ou síndrome de lesións provocadas polo esforzo repetitivo, como as dores en articulacións por determinados traballos.
  • CRPS ou síndrome de dor rexional complexa na etapa 1 e 2. Epicondilitis.
  • CTS ou síndrome do túnel carpiano.
  • Inflamación post- traumática e post- operatoria
  • Aceleración na cicatrización de feridas
  • Terapia de edema (tras unha linfadectomía)
  • Terapia de dor.

A terapia de vacío intermitente provoca unha dilatación rítmica e de compresión do sistema venoso e linfático. Deste xeito aumenta a circulación, o refluxo venoso e a eliminación da linfa e dos produtos de desfeito. Ó mesmo tempo, as ondas de presión e de vacío intermitente promoven a capilarización.

Os resultados de recuperación sobre a zona afectada optimízanse mantendo un efecto a longo prazo. Este tipo de terapia aceleraba a rexeneración e rehabilitación cun efecto rápido nas terapias de dor crónica.

 

 

Bicicleta de rehabilitación

Da man da marca francesa Genin Médical, un referente dende 1947 na reeducación funcional, chega ó Hospital Xeral de Vigo un dos aparellos pioneiros no mundo da rehabilitación: unha bicicleta que combinaba o traballo dos membros inferiores coa psicomotricidade dos superiores.

Mentres o paciente accionaba os pedais da bicicleta, na parte superior do aparello, enriba dunha plataforma de madeira, movíase unha serra caladora para facer traballos de marquetería.

Genin leva 60 anos traballando no desenvolvemento de equipos de fisioterapia e rehabilitación. Esta bicicleta que data de 1960, foi unha das adquisicións do Hospital de referencia en Vigo para o tratamento das doenzas musculares e óseas nas extremidades.